Fly High


Warning: Attempt to read property "count" on bool in /home/kruzikruz/ftp/website/flyhigh.edu.pl/flyhigh.edu.pl2/wp-content/plugins/premium-addons-for-elementor/widgets/premium-nav-menu.php on line 4694
This is an empty menu. Please make sure your menu has items.

Edward's League

Metoda została stworzona dla uczniów szkół językowych lub prywatnych szkół podstawowych w wieku 11-14 lat (klasy 5-7) kontynuujących naukę języka angielskiego po ambitnych kursach przedszkolnych i wczesnoszkolnych zawierajacych materiał na poziomach A1 – A2  (np. Teddy Eddie, Savvy Ed)

NATURALNE PRZYSWAJANIE ORAZ TRADYCYJNA NAUKA

Połączenie tych dwóch podejść praktykujemy już od etapu metody Teddy Eddie kierowanej do przedszkolaków. Tym razem realizujemy je jednak w zupełnie nowym stylu! Wprowadzamy elementy prawdziwego angielskiego (true English), czyli autentycznego języka, języka native speakerów, spersonalizowanego i w życiowym kontekście. Nie upraszczamy wypowiedzi i nie modelujemy ich sztucznie. Równocześnie dbamy o używanie konceptów gramatycznych, krok po kroku, strukturalnie, w ściśle kontrolowanych ćwiczeniach (dryle).

TRADYCYJNY, A ZARAZEM BARDZO INNOWACYJNY

W Edward’s League znaleźć można tradycyjne metody, wynikające z klasycznego podejścia do nauczania, na przykład obcowanie z obszernymi tekstami do czytania i słuchania czy też szablonowe ćwiczenia gramatyczne. Jednocześnie stosujemy nowoczesne koncepty: ocenianie kształtujące (formative assessment), strategię odwróconej klasy (flipped classroom) i indukcyjne nauczanie gramatyki (inductive grammar approach).

PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINÓW Z ZACHOWANIEM PRIORYTETÓW KOMUNIKACYJNYCH

Nasze książki przygotowują do międzynarodowych egzaminów Cambridge, zawierają materiał wymagany do A2 Key oraz B1 Preliminary oraz ćwiczą wszystkie umiejętności egzaminacyjne. Z drugiej strony przyświeca nam jasno sprecyzowany cel – KOMUNIKACJA! Ważne, aby uczeń mówił bez oporów, komunikował się nie tylko skutecznie, ale również z zachowaniem zasad poprawnościowych. Więcej na temat egzaminów przeczytasz TUTAJ.

SPRAWDZONE ROZWIĄZANIA I INTRYGUJĄCE NOWOŚCI

W Edward’s League znajdują się rozwiązania sprawdzone w poprzednich metodach (Teddy Eddie oraz Savvy Ed). Są to między innymi bogato wyposażone Pakiety Edukacyjne dla uczniów, klarownie zbudowane podręczniki zaplanowane do realizacji w systemie 60 spotkań po 60 minut, zadania systemowe, które pozwalają przyswajać wiedzę w sposób systematyczny i zorganizowany, dopracowany schemat kontaktu z rodzicami, tak aby zachować standard metody. Jednocześnie zaskakujemy świeżutkimi i oryginalnymi konceptami dostosowanymi do grupy wiekowej. Budujemy w uczniach poczucie odpowiedzialności za naukę, postępy i zdobywanie wiedzy. Stosujemy innowacyjne techniki, np. „łapanie ogonów” (catch the tail technique), „odpakowywanie lekcji” (unboxing the lesson) czy „filozofię zupy powtórkowej” (revision soup philosophy).

PIECZOŁOWITOŚĆ W TWORZENIU METODY W PARZE Z UCZNIOWSKĄ NIEZALEŻNOŚCIĄ

Każdy aspekt metody, każda lekcja i ćwiczenie zostały szczegółowo przemyślane i zaplanowane tak, aby uczeń stopniowo nabywał wiedzę i umiejętności. Nie pozwalamy sobie na zboczenie z obranego kursu! Równocześnie w Edward’s League stawiamy na niezależność kursanta, uwzględniamy jego talenty i predyspozycje. Na tym etapie ważna jest dla nas świadoma nauka, realne, ale ambitne cele i stała weryfikacja, próba odpowiedzi na pytania, dlaczego i po co to robimy.

HARMONIJNY ROZWÓJ WSZYSTKICH KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH A ZMIENNA MOTYWACJA UCZNIÓW

Na tym etapie edukacji językowej uczniów, zarówno rodzice, jak i nauczyciele mają sporo wyzwań. Dzieci rosną, rosną też ich kompetencje językowe. Naszym celem jest spójny i harmonijny rozkwit tychże kompetencji. Żadna umiejętność – czytanie, pisanie rozumienie ze słuchu, czy też sprawna i poprawna komunikacja nie może na tym etapie zostać pominięta. I nie jest! Dodatkowym wyzwaniem, o którym musimy pamiętać, jest zmienna motywacja uczniów. Mamy świadomość, że kursantom czasami po prostu się nie chce i trudno ich skłonić do nauki. Widzimy zatem ten etap edukacji również jako wzmacnianie świadomości, dbanie o to, by każdy uczestnik kursu wiedział, dlaczego i w jakim celu poznaje konkretny materiał, do czego przydadzą mu się nabyte umiejętności oraz jak będzie mógł je wykorzystać w praktyce. Nie zamierzamy udawać, że lekcje to zabawa. Oczywiście zajęcia powinny być ciekawe i upływać w przyjemnej atmosferze, ale to przede wszystkim czas na zdobywanie wiedzy. 

Ufamy jednak, że nauka może dawać wiele satysfakcji, a nawet sprawiać frajdę i to właśnie chcemy osiągnąć.

ROLA RODZICA

Jesteśmy w stanie zrealizować kurs Edward’s League i zapewnić wspaniałe efekty nauczania, ale pod warunkiem rzetelnej współpracy na linii lektor – uczeń – rodzic. W Edward’s League dążymy do tego, aby kursant zaczął przejmować odpowiedzialność za swoją naukę, aby nabywał wiedzę świadomie i czerpał z tego przyjemność i satysfakcję. Dlatego to właśnie ucznia powiadamiamy o wynikach, poczynionych postępach lub ich braku jako pierwszego. Rodzice otrzymują informację zwrotną zawsze, gdy wymaga tego sytuacja. Mogą także liczyć na raporty semestralne.

Nasza szkoła oferuje zajęcia dla młodzieży na następujących poziomach: